Koszty

 

Ze względu na specyfikę usług nie dysponujemy "sztywnym" cennikiem. Koszty kalkulowane są w oparciu o indywidualne stawki lektorów, ilość tekstu i zasięg emisji. Trzyzdaniowe nagranie do centrali telefonicznej dużego banku będzie droższe od zapowiedzi dla lokalnej hurtowni, a jednozdaniowa reklama znanej marki, będzie kosztowała więcej od 20-ciu stron nagrania do kursu e-learningowego. 

Poniżej, krótka ściągawka 
orientacyjnych cen netto:

NAGRANIE LEKTORSKIE
Głos do reklamy radiowej lokalnej: od 150 zł
Głos do reklamy radiowej ogólnopolskiej: od 350 zł
Głos do reklamy TV lokalnej: od 150 zł
Głos do reklamy TV ogólnopolskiej: od 500 zł
Głos do multimediów: od 200 zł za stronę A4  
Głos do prostej zapowiedzi IVR (około 3 komunikatów): od 300 zł
Głos do wielopoziomowego systemu IVR:  od 700 zł 

 

UDŹWIĘKOWIENIE REKLAMY RADIOWEJ *

Spot do stacji lokalnej i internetowej: od 200 zł 

Spot do stacji ogólnopolskiej: od 400 zł  

 

UDŹWIĘKOWIENIE REKLAMY TELEWIZYJNEJ * 

Spot do stacji lokalnej:  od 250 zł 

Spot do stacji ogólnopolskiej:  od 650 zł 

 

POZOSTAŁE  USŁUGI  

Stworzenie scenariusza do reklamy radiowej: od 150 zł

Muzyka do centrali telefonicznej (on hold): od 300 zł 

Oprawa muzyczna strony WWW: od 200 zł 

Oprawa dźwiękowa produkcji video:  od 350 zł / 10 min *


*ceny obejmują podkłady muzyczne, efekty i montaż